رام vsun H9

 

رام vsun H9

 

رام تست شده vsun H9

رام تست شده vsun H9

رام vsun H9 شما با استفاده از این رام میتوانید به راحتی هر  با چیپ ست همانند عکس بالا قرار دارد رو فلش کنید

برای فلش کردن میتوانید از فلش تولز  استفاده کنید برای خرید به ادامه مطلب بروید

vsun-v3B

 

رام vsun v3b

رام تست شده vsun v3b

رام تست شده vsun v3b

رام vsun v3b شما با استفاده از این رام میتوانید به راحتی هر  با چیپ ست همانند عکس بالا قرار دارد رو فلش کنید

برای فلش کردن میتوانید از فلش تولز  استفاده کنید برای خرید به ادامه مطلب بروید

vika--v2

 

رام vika v2 the shark

رام تست شده vika v2 the shark

رام تست شده VIKA-V2-MT6572 shark

رام vika v2 the shark شما با استفاده از این رام میتوانید به راحتی هر  با چیپ ست همانند عکس بالا قرار دارد رو فلش کنید

برای فلش کردن میتوانید از فلش تولز  استفاده کنید برای خرید به ادامه مطلب بروید

hdv3c

 

فایل vsun v3c

فایل تست شده vsun v3c

فایل vsun v3c شما با استفاده از این رام میتوانید به راحتی هر گوشی با چیپ ست همانند عکس بالا قرار دارد رو فلش کنید

برای فلش کردن میتوانید از فلش تولز  استفاده کنید برای خرید به ادامه مطلب بروید

رام ET Q8 V2.0

 

رام ET Q8 V2.0

خرید رام ET Q8 V2.0

فایل فلش تست شده ET Q8 V2.0 شما با استفاده از این رام میتوانید به راحتی هر تبلتی با چیپ ست همانند عکس بالا قرار دارد رو فلش کنید

برای فلش کردن میتوانید از فونکیس  استفاده کنید برای خرید وبه ادامه مطلب بروید